Vill du lära dig mer om dina rättigheter?

Med kursledare som har mångårig erfarenhet av att utbilda inom MR och demokrati håller Ordfront kurser i mänskliga rättigheter. Du får kunskap om hur rättigheter hänger ihop – eller inte – med demokrati, både som begrepp och i praktiken. Kursen är interaktiv och inspirerar till en ökad MR-aktivism, och vid varje kurstillfälle lyfts en specifik rättighet som kopplas till aktuella frågor, beslut och samtalsämnen. Kursen syftar till att ge dig kunskap och verktyg att analysera och argumentera för att kunna stå upp för de mänskliga rättigheterna. Under de senaste åren, i takt med att vi ser att de mänskliga rättigheterna och de demokratiska värderingarna ifrågasätts i allt högre grad, har vi märkt av en ökad efterfrågan hos allmänheten att få kunskap om mänskliga rättigheter.

Just nu finns ingen kurs inplanerad, men hör av dig till oss, info(a)ordfront.se, om du är intresserad, så berättar vi mer.