Vill du lära dig mer om dina rättigheter?

Ordfront har sedan starten 1969 jobbat för demokrati och mänskliga rättigheter och har lång erfarenhet av att anordna kurser och seminarier.  Under de senaste åren, i takt med att vi ser att de mänskliga rättigheterna och de demokratiska värderingarna ifrågasätts i allt högre grad, har vi märkt av en ökad efterfrågan hos allmänheten att få kunskap om mänskliga rättigheter. Med kursledare som har mångårig erfarenhet av att utbilda inom MR och demokrati håller Ordfront kurser och fortbildningar i mänskliga rättigheter. Du får kunskap om vad mänskliga rättigheter är och hur de hänger ihop – eller inte – med demokrati, både som begrepp och i praktiken. Kursen är interaktiv och blandar föreläsningar med interaktiva samtal, övningar och diskussioner. Vid varje kurstillfälle lyfts en specifik rättighet som kopplas till aktuella frågor, beslut och samtalsämnen. Kursen syftar till att ge dig kunskap och verktyg att analysera och argumentera för att kunna stå upp för de mänskliga rättigheterna.

Vi skräddarsyr kurser och fortbildningar och håller just nu fortbildningar på folkhögskolor runtom i Sverige, i samarbete med FSO (Folkhögskolornas Serviceorganisation). Hör av dig till oss, info(a)ordfront.se, om du är intresserad, så berättar vi mer.


Våra kursledare
Leif Ericsson

Tillsammans med några vänner startade Leif Ericsson Ordfront 1969. De första åren demonstrerade de mot USA:s folkmordskrig i Vietnam. Efter Vietnams seger inriktade de sig alltmer på mänskliga rättigheter, de gav ut böcker om demokratins historia och startade studiecirklar om de mänskliga rättigheternas historia. Leif blev fascinerad av demokrati och mänskliga rättigheter och var med om att bilda DemokratiAkademin, Mänskliga Rättighetsdagarna och Högskoleutbildningen i mänskliga rättigheter på Teologiska högskolan i Stockholm. För varje år som går blir han alltmer övertygad om att mänskliga rättigheter och demokrati är de stora ödesfrågorna. Han är stolt över att Ordfront på nytt startat en ambitiös studieverksamhet om dessa högaktuella och dramatiska frågor.


Anna Wigenmark
Ordfronts generalsekreterare, MR-jurist, tidigare journalist. Har utbildat poliser i Moldavien, parlamentariker i Turkiet och civilsamhällesorganisationer i Sverige mm. Anna har i många år granskat hur Sverige lever upp till sina internationella MR-åtaganden och har aktivt arbetat mot framförallt FN:s olika granskningskommittéer. Hon har deltagit som expert i internationella konferenser kring frågor kopplade till skyddet för mänskliga rättigheter i kampen mot terrorismen. Hon företrädde de båda asylsökande egyptier som av CIA avvisades till tortyr i Egypten och arbetade i över tio år för deras upprättelse.

 

 

Benton Wolgers
Benton har varit aktivist inom mänskliga rättigheter i hela sitt liv. Anti-apartheid,- asylrätts -och, Fair Trade-rörelsen är några exempel. Benton startade Färnebo folkhögskola 1991 och har jobbat med utbildning i mänskliga rättigheter sedan dess. Han har utvecklat kurser inom globala rättvisefrågor, antirasism, Fair Trade och hållbar utveckling på Röda korsets folkhögskola. Han har varit utbildare i mänskliga rättigheter för Amnestyakademin, Fair Trade-rörelsen och Ordfront, och är styrelseordförande för Föreningen Ordfront.

Anders Holmberg
Anders var under sina år på DemokratiAkademin med och utvecklade metoder och övningar för att levandegöra demokratiteori. Han har arbetat med inflytandefrågor såväl på internationell, nationell och lokal nivå. Anders har varit chef inom offentlig förvaltning samt drivit egna företag. Ledarskap och förändringsarbete är frågor som engagerar.