Ordfront presenterar Esha Bhandari

Esha Bhandari är anställd advokat vid American Civil Liberties Union, ACLU, där hon idag framförallt jobbar med deras projekt kring yttrandefrihet, sekretess och teknik med utgångspunkt i den amerikanska konstitutionen. Där fokuserar hon på rättstvister och förtal om yttrandefrihet på nätet, akademisk frihet, integritetsskydd och effekterna av hantering av stora datamängder.

Eshas tidigare uppdrag vid organisationen har rört projekt kopplade till immigranters rättigheter, där hon varit inblandad i tvister rörande rätten till juridisk rådgivning i invandrings- och asylprocedurer, regler om rätten för ICE (immigrationspolisen) att i vissa fall frihetsberöva utländska medborgare i syfte att utvisa dem från landet samt fall som rört utövandet eller införandet av diskriminerande lagar.

Esha har en examen från McGill University, Columbia University Graduate School of Journalism och Columbia Law School. Efter studierna arbetade Circuit) Esha som hovrättsnotarie vid appelationsdomstolen i New York (Second Circuit).

Eshas har ett starkt engagemang i kvinnors rättigheter och arbetade efter domstolsmeriteringen vid Center for Reproductive Rights, där hon tillsammans med andra jurister vid centret å patienters och hälsoklinkers vägnar, bland annat drev två olika fall i Texas mot en lokalt antagen anti-abortlag som skulle göra det möjligt att lägga ned alla kvarvarande abortkliniker i staten.  CRR stämde staten Texas för att ha infört en lag som stred mot konstitutionen och mot kvinnors rätt till reproduktiv hälsa. Striden gick till Högsta domstolen som ogiltigförklarade den lokala lagen så sent som 2016. Fortfarande är dock tillgången till säkra aborter ett stort problem i den amerikanska delstaten.

OM ACLU:

American Civil Liberties Union är en medborgarrättsorganisation i USA som existerat i 100 år. Under åren som följde efter första världskriget var USA fast i en uppfattning om att den kommunistiska revolution som skett i Ryssland också skulle spridas till USA. De åtgärder som vidtogs för att förhindra det påstådda kommunistiskt hotet innebar allvarliga kränkningar av medborgerliga fri och rättigheter.1919/1920 greps och deporterades så kallade »radikaler«. Tusentals människor frihetsberövades utan juridisk grund och utan att ta hänsyn till det konstitutionella skyddet mot olagliga husrannsakningar. De som greps misshandlades brutalt och fängslades under fruktansvärda villkor.

Men en liten grupp människor bestämde sig för att ta ställning mot övergreppen – och så skapades ACLU. Sedan 20-talet har organisationen vuxit och utvecklats till landets största försvarare av konstitutionen. Den har idag 1,6 miljoner medlemmar, nästan 300 anställda advokater, tusentals jurister som arbetar på frivillig basis och kontor över hela landet. ACLU fortsätter än idag att bekämpa maktmissbruk och försvarar individuella friheter som rätten till yttrandefrihet och religion, kvinnors rättigheter, rätten till en korrekt rättegång och rättsliga processer, rätten till privatliv med mera. ACLU har drivit en lång rad processor mot de olika amerikanska administrationerna och startade 2016 kampanjen See you in Court Trump, mot bakgrund av de uttalanden han gjorde som kandidat. Sedan Trump tillträtt går kampen vidare – nu mot de beslut som fattats och fattas men som strider mot konstitutionen och mänskliga rättigheter.

När och var?

See you in court Trump!

Lördag 11:30 – 12:30
Hammarskjöldsalen

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda den här webbplatsen godkänner du detta. 

Scroll to Top