Prisutdelning av Ordfronts demokratipris

Under mänskliga rättighetsdagarna 2016 tilldelades Refugees Welcome Sweden, och Refugees Welcome Sverige föreningen Ordfronts demokratipris. På plats fanns Tobias Lohse från Refugees Welcome Sverige och Kajsa Sörman från Refugees Welcome Sweden. Föreningen Ordfronts styrelseledamot Mona Strindberg som höll i prisutdelningen inledde med att presentera föreningen Ordfronts demokratipris och läsa upp nomineringen. Föreningen Ordfront vill uppmärksamma […]

Årets demokratipris går till Refugees Welcome

Föreningen Ordfronts demokratipris tilldelas en person som i ord eller handling bidragit till att befästa de demokratiska idealen om jämlikhet, individens okränkbarhet och allas lika värde samt skapat diskussion om vad demokrati är. Mottagare av Ordfronts Demokratipris 2016 är föreningarna Refugees Welcome Sweden och Refugees Welcome Sverige. Föreningen Ordfront vill uppmärksamma det angelägna och ideella arbete […]

Ordfront på mänskliga rättighetsdagarna

Ordfront kommer såklart finnas på plats under mänskliga rättighetsdagarna 17-19 november i Malmö. Nedan kan du läsa om de olika seminarierna som föreningen arrangerar. Programmet innehåller en blandning utav internationella och svenska gäster och handlar om allt från yttrandefrihet till företags ansvar vid människorättskränkningar. De programpunkter beskrivna på engelska kommer också hållas på engelska. TORSDAG […]

Dags att nominera till Ordfronts demokratipris

Nu är det återigen dags att nominera till Ordfronts demokratipris. Priset har funnits sedan 1993, och i år hålls prisceremonin på Mänskliga Rättighetsdagarna i Malmö. Priset delas årligen ut till en fysisk eller juridisk person i Sverige som i ord eller handling bidragit till att befästa de demokratiska idealen om jämlikhet, individens okränkbarhet och allas inbördes respekt samt […]

Läkare i världen får Ordfronts Demokratipris

Så här lyder Demokratiprisjuryns motivering: Föreningen Ordfronts demokratipris tilldelas en person som i ord eller handling bidragit till att befästa de demokratiska idealen om jämlikhet, individens okränkbarhet och allas lika värde samt skapat diskussion om vad demokrati är. Mottagare av Ordfronts Demokratipris 2015 är Läkare i världen. Läkare i världen är en människorättsorganisation som arbetar […]

Nu kan du nominera till Demokratipriset 2015!

Ordfronts Demokratipris har funnits sedan 1993. Demokratipriset delas ut till en fysisk eller juridisk person som i ord eller handling bidragit till att befästa de demokratiska idealen om jämlikhet, individens okränkbarhet och allas inbördes respekt samt skapat diskussion om vad demokrati är. Priset går i första hand till en person verksam i Sverige, men 2014 valde […]